bolševník velkolepý

foto Kateřina Štajerová

Jméno druhu: bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)

Skupina: suchozemské rostliny

Původní oblast výskytu: Evropa

Místní status: invazní neofyt

Způsob zavlečení: zavlečen úmyslně jako okrasná rostlina

Pozorování: zplaňuje od roku 1862