Ročník 2023

Druhý ročník se uskutečnil o víkendu 26.-28. května 2023, poprvé pod názvem Biosmršť. Paralelně probíhal v několika dalších evropských zemích.

Zapojilo se téměř 200 dobrovolníků, kteří zaznamenali více než 400 pozorování.

Více viz tisková zpráva nebo na projektu v inaturalistu.

Monitorované druhy

Úplný seznam sledovaných druhů včetně informací o nich najdete v tomto pdf. Níže jejich jen jejich přehled.

Suchozemští bezobratlí

 • hlemýždík kropenatý

 • kněžice mramorovaná

 • kněžice zeleninová

 • kutilka asijská

 • slunéčko východní

 • voskovka zavlečená

 • vroubenka americká

 • zavíječ zimostrázový

Vodní bezobratlí

 • rak červený

 • rak mramorovaný

 • rak pruhovaný

 • rak signální

Obratlovci

 • želva nádherná

 • nutrie říční

 • mýval severní

 • kachnička mandarínská

 • husice rezavá

 • husice nilská

Rostliny

 • batolka prorostlá

 • batolka ptačincolistá

 • bolševník velkolepý

 • česnek podivný

 • čistec vlnatý

 • kapsovec americký

 • kapsovec kamčatský

 • kohoutek věncový

 • komule Davidova

 • komule střídavolistá

 • lupina mnoholistá

 • ostrolist poléhavý

 • pajasan žláznatý

 • rukevník roketovitý

 • rukevník východní

 • starček úzkolistý

 • svitel latnatý

 • tromín prorostlý

Výsledky

Podobně jako v prvním ročníku patřily mezi nejčastěji pozorované druhy slunéčko východní (100), lupina mnoholistá (54) a husice nilská (viz přiložená mapka ze 7. června 2023). Jednotlivá pozorování nahraná na platformu iNaturalist si můžete prohlédnout zde: https://www.inaturalist.org/projects/biosmrst-2023.