O projektu

Biosmršť je bioblitz, neboli krátké intenzivní mapování biodiverzity. Nejspíš jste již někdy slyšeli o City Nature Challenge, která probíhá po celém světě a je do ní zapojeno i několik českých měst (tradičně Praha, Brno, Uherské Hradiště a České Budějovice). Biosmršť probíhá na celém území, je však omezena na vybrané nepůvodní druhy organismů (živočichů a rostlin), včetně těch, které jsou na tzv. Unijním seznamu. Letos je pro vás připraveno několik novinek 🙂

Více o projektu si můžete přečíst v nejnovějším čísle časopisu Živa.

CO JSOU TO NEPŮVODNÍ DRUHY

Nepůvodní druhy jsou ty, které byly člověkem zavlečeny, ať už úmyslně, či omylem, mimo svůj původní areál. V novém prostředí se jim může dařit lépe a mohou se začít masivně šířit a stát se invazními. Leckdy pak mají negativní dopad na původní druhy živočichů a rostlin, nebo působit ekonomické škody. Celosvětově jsou právě invaze jedním z největších ohrožení biodiverzity. V ČR je v současnosti více než 1500 druhů nepůvodních druhů rostlin a 800 druhů živočichů, v rámci Biosmršti máme políčeno je na vybrané z nich.

KDY BIOSMRŠŤ PROBÍHÁ

Biosmršť probíhá tradičně na konci května. Letos to bude poslední víkend, tj. 24. – 26. května. Ve stejný termín bude jako obvykle probíhat bioblitz i v několika dalších zemích. Akce je totiž pořádána v rámci evropského projektu Alien CSI BioBlitz. Jedná se již o třetí ročník. O tom, jak dopadly předchozí ročníky, si můžete přečíst na příslušných stránkách (2022, 2023)

KDO BIOSMRŠŤ ORGANIZUJE

Hlavními organizátory jsou vědci z Botanického ústavu AVČR a z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Akci ale aktivně podporuje řada organizací, zejména Česká botanická společnost, Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ekologii, Agentura ochrany přírody a krajiny, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní muzeum a projekt Najdi.je.

Kontakt na organizátory:

Jiří Skuhrovec (jiri.skuhrovec@vurv.cz, jirislavskuhrovec@gmail.com)
Pavel Pipek (pavel.pipek@ibot.cas.cz)
Katka Štajerová (katerina.stajerova@ibot.cas.cz)

Partneři