husice nilská

foto Leo za1

Jméno druhu: husice nilská (Alopochen aegyptiaca)

Skupina: obratlovci

Původní oblast výskytu: subsaharská Afrika a Egypt a Súdán

Místní status: dovezen

Způsob zavlečení: útěky ze zajetí

Pozorování: Poprvé pozorovány v roce 1979, pak v roce 1993. První hnízdění dokumentována v roce 2008 v západních a jižních Čechách.