kněžice mramorovaná

Jméno druhu: kněžice mramorovaná (Halyomorpha halys)

Skupina: suchozemští bezobratlí

Původní oblast výskytu: východní Asie

Místní status: invazní

Způsob zavlečení: zavlečena s dovezenými rostlinami

Pozorování: v ČR byla poprvé objevena v roce 2018, dnes ji můžeme nalézt na velmi omezeném území v ČR.

Více informací: https://www.najdije.cz/pf/knezice-mramorovana/