kněžice zeleninová

Jméno druhu: kněžice zeleninová (Nezara viridula)

Skupina: suchozemští bezobratlí

Původní oblast výskytu: Středomoří

Místní status: nepůvodní druh

Způsob zavlečení: zavlečena s dovezenými rostlinami

Pozorování: v ČR byla poprvé objevena v roce 2020, dnes ji můžeme nalézt na velmi omezeném území v ČR (okolí Prahy, Brna a Olomouce).

Více informací: https://www.najdije.cz/pf/hlemyzdik-kropenaty/