nutrie říční

foto Pavel Pipek

Jméno druhu: nutrie říční (Myocastor coypu)

Skupina: obratlovci

Původní oblast výskytu: Jižní Amerika

Místní status: dovezena

Způsob zavlečení: útěky ze zajetí. Chovaná na maso a kožešinu.

Pozorování: v ČR byla poprvé pozorována ve volné přírodě v 70. letech 20. století, během posledních 20 let se začaly objevovat i polodivoké populace. V roce 2016 byl její výskyt hlášený ze zhruba 15 % českého území, zejména v teplých nížinných oblastech, a dále se šíří.