rak červený

Jméno druhu: rak červený (Procambarus clarkii)

Skupina: vodní bezobratlí

Původní oblast výskytu: Severní Amerika; severní Mexiko a jihovýchod USA

Místní status: ?

Způsob zavlečení: zatím jen v akvarijních chovech

Pozorování: zatím nebyla dokumentována žádná stálá populace