rak mramorovaný

foto Josh More

Jméno druhu: rak mramorovaný (Procambarus fallax f. virginalis)

Skupina: vodní bezobratlí

Původní oblast výskytu: Severní Amerika; východ USA

Místní status: etablovaný

Způsob zavlečení: vypuštění z okrasných akvarijních chovů

Pozorování: stálé populace dokumentovány z Prahy a rybníků u Bíliny