rak pruhovaný

Jméno druhu: rak pruhovaný (Faxonius limosus)

Skupina: vodní bezobratlí

Původní oblast výskytu: Severní Amerika, východní pobřeží USA

Místní status: invazní

Způsob zavlečení: migrace proti proudu z Německa

Pozorování: Poprvé pozorován zřejmě již v 60. letech, v 80. letech došlo k masivnímu šíření, především podél Labe a Vltavy, ale došlo i k zavlečení do mnoha stojatých vod. Nové lokality jsou v poslední doby hlášeny i z Moravy.