rak signální

foto David Perez

Jméno druhu: rak signální (Pacifastacus leniusculus)

Skupina: vodní bezobratlí

Původní oblast výskytu: Severní Amerika; chladnější oblasti

západu USA a jihozápadu Kanady

Místní status: invazní

Způsob zavlečení: dovezeni v 80. letech ze Švédska pro akvakulturní účely. Spontánní šíření přes hranice z Rakouska

Pozorování: dnes rozšířen zejména na jihu a jihozápadě země