vroubenka americká

Jméno druhu: vroubenka americká (Leptoglossus occidentalis)

Skupina: suchozemští bezobratlí

Původní oblast výskytu: západní pobřeží USA

Místní status: invazní

Způsob zavlečení: zavlečena s dovezenými rostlinami

Pozorování: v ČR byla poprvé objevena v roce 2006, dnes se vyskytuje na většině území ČR.

Více informací: https://www.najdije.cz/pf/vroubenka-americka/