zavíječ zimostrázový

foto Frank Van Hevel

Jméno druhu: zavíječ zimostrázový (Cydalima perspectalis)

Skupina: suchozemští bezobratlí

Původní oblast výskytu: východní Asie

Místní status: invazní

Způsob zavlečení: zavlečen s dovezenými rostlinami

Pozorování: vyskytuje se na větší části České republiky

Více informací: https://www.najdije.cz/pf/zavijec-zimostrazovy/